Acaba agosto

Acaba agosto e volvemos con novos problemas de inxenio para resolver en menos de 5 minutos.
As solucións irán aparecendo dentro duns días nun libro que terá unha portada similar á da imaxe.
O galego é o idioma propio de Galicia e este blog está escrito en galego, pero o Decreto 79/2010 para o plurilingüísmo obriga a que as matemáticas da ESO en Galicia se impartan en castelán ou inglés, polo que esta colección de problemas estará escrita nas dúas linguas oficiais.

Acaba agosto y volvemos con nuevos problemas de ingenio para resolver en menos de 5 minutos.
Las soluciones irán apareciendo dentro de unos días en un libro que tendrá una portada similar a la de la imagen.
El gallego es el idioma propio de Galicia y este blog está escrito en gallego, pero el Decreto 79/2010 para el plurilingüísmo obliga a que las matemáticas de la ESO en Galicia se impartan en castellano o inglés, por lo que esta colección de problemas estará escrita en las dos lenguas oficiales.
Portada